Voorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Tijd voor wat voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een korte omschrijving van de OEM en de leverancier gegeven. Dan wordt de Build to Requirements vraag beschreven, en tenslotte de belangrijkste ‘tops en tips’: wat ging er goed en wat kan er geleerd worden?

Casus 1

De OEM ontwikkelt metrologie apparatuur. De leverancier ontwikkelt, produceert en assembleert mechatronische systemen en modules.

De OEM wil zich focussen op de ontwikkeling van de specifieke metrologie oplossingen. De machine er omheen, met een oplossing voor de nauwkeurige positionering van de te meten samples wordt volledig uitbesteed bij de leverancier. Dit gaf de OEM een significante versnelling van haar time to market.

De uitdaging was het afstemmen van alle aspecten van de samenwerking. Vragen zoals hieronder ontstonden:

  • Wie betaalt er voor een onvoorzien innovatie risico;
  • hoe worden discussies over voortdurende specificatie wijzigingen vergoed; 
  • hoe wordt garantie verantwoordelijkheid verdeeld?


En hoe zit het met jouw toekomstige branche?

Denk eens na over de volgende vragen: 

  1. Past het Build to Requirements business model bij jouw toekomstige branche?
  2. Waarom past dit model wel of niet?
  3. Wat zijn eventuele aandachtspunten voorjouw toekomstige branche bij dit model?