Challenges


Risico’s

Omdat dit model vooral van toepassing is op de meer innovatieve product ontwikkeling, is dit model technisch gezien het meest risicovol. Goede afspraken zijn nodig over de verantwoordelijkheid voor het inherente innovatie risico. Het risico wordt extra groot omdat de investeringen in dit model relatief hoog zijn zowel in de productontwikkeling als in de relatie tussen de partners. 

risk-BTR-730.png

Het is in dit model ook aanzienlijk risicovoller en kostbaarder om van leverancier te wisselen als het tegenzit. Vanwege deze risico’s worden partner selectie en Total Cost of Ownership analyses extra belangrijk.

Intellectueel eigendom

Bij Build to Requirements zal de OEM het eigendom hebben van de betaalde technische product documentatie (bijvoorbeeld tekeningen en software) en alle betaalde ontwerp documentatie. Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld voor standaard modules (mechanisch, elektrisch, software) uit een bibliotheek van de leverancier en voor ‘source code’.

Over eventuele patent waardige ideeën zullen de partners afspraken moeten maken. Over het algemeen zal de OEM niet willen dat concurrenten van die patenten gebruik kunnen maken. Gebruik door andere OEM klanten van de leverancier kan via licentie afspraken overeengekomen worden.

De juiste tools

Een open deur: het succesvol toepassen van dit model begint bij goede requirements. Zij vormen de basis voor duidelijke afspraken tussen de partners.

De partnerselectie tool en het Total Cost of Ownership tool kunnen toegepast worden bij het kiezen en het verder ontwikkelen van een Build to Requirements partnerschap. Daarnaast is het bij dit model nodig om gebruik te maken van alliantie management tools. Het gaat dan over het gestructureerd implementeren van het partnerschap.