Over het model

Introductie Build to Requirements

Bij Build to Requirements besteedt de OEM de productontwikkeling uit op basis van een pakket van producteisen. In heel innovatieve ontwikkelingen zullen de OEM en de leverancier nauw samenwerken in het project. De leverancier toont aan dat het ontwikkelde product aan de eisen voldoet. Onderdeel van die eisen kunnen productie eisen zijn: kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten.

schemas_BTR_730.png

In dat geval zal de leverancier nauw samenwerken met de producent, al of niet binnen de organisatie van de leverancier. OEM en leverancier maken afspraken over de diverse aspecten van Life-Cycle Management van het product.

Kenmerken van het model

Time to market

Als een OEM zelf onvoldoende competenties of mensen heeft om een product te ontwikkelen kan dit model helpen sneller een product in de markt te lanceren. Het alternatief van het opbouwen van eigen competenties kan vaak jaren duren.

3_llvuQcTexlR2Ny-timetomarket-bills.jpg

Kwaliteit

Kwaliteit – Het gebruik van ervaren ontwikkelaars van de leverancier helpt om een product te ontwikkelen dat aan de gewenste kwaliteitsnormen voldoet.

tlSiZp-RXX4FZErh-T2M_acc2.jpg

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership – de kosten van ontwikkelaars van de leverancier zullen over het algemeen hoger zijn dan de kosten van eigen ontwikkelaars. Dat zal gecompenseerd moeten worden door een snellere time to market, hogere kwaliteit en de flexibiliteit van de inzet van die ontwikkelaars.

ceoBOAGRwcyqHHYQ-design-prodprocess.jpg

Organisatie

Organisatie – de samenwerking in dit model is vaak complex. Vele disciplines zullen met elkaar te maken krijgen voor de ontwikkeling, de productie en mogelijk het life-cycle management. Daarom wordt geadviseerd dit model in een alliantie vorm te geven.

HDnvEXQZGOu1cPnT-earlycoop.jpg

Wanneer is het Build to Requirements model geschikt?