Total cost of ownership

Financiële kosten en opbrengsten

Toeleveranciers bouwen financiële middelen op om te kunnen investeren in capaciteiten en faciliteiten, en om risico’s te nemen.

Get to know TCO and why?

Klanten bepalen (indien mogelijk) de waarde van sleutelfuncties in een proces zoals de R&D of de implementatie of het onderhoud en vragen aan leveranciers deze functies te ontwikkelen voor een richtprijs met afspraken over prijserosie.

Het is moeilijk te bepalen wat een nieuwe samenwerking oplevert. Daarom moet de Total Cost of Ownership in kaart worden gebracht. Er zullen verschuivingen optreden. Als toeleveranciers activiteiten gaan uitvoeren die eerst de klant zelf deed, dan verschuiven er kosten. Verwacht wordt ook dat er sneller baten optreden door de nieuwe samenwerking. Hoe dit precies in elkaar steekt, kan in kaart gebracht worden. Laat het ons weten, als u daar meer over wilt weten.