De eerste stappen

Organisatiestrategie

Buiten te weten welk business model u in de toekomst wilt, is het belangrijk vast te stellen waar u nu staat. De eerste stap om aan de slag te kunnen in samenwerkingsverbanden is het kennen van uw bedrijf zelf. Als u goed weet wie u bent, wat u kan en wie u kent, dan kunt u ook bepalen welke competenties u nog mist en wat een samenwerking moet toevoegen.  

paraglide.jpg

Samenwerkingsstrategie

Een samenwerkingstrategie stelt u vast in overleg met potentiële partners. Alleen dan kunt u bepalen wat een samenwerking zou moeten toevoegen. Plan bijvoorbeeld bijeenkomsten om inzichten uit te wisselen over ketensamenwerking. Wat ketensamenwerking is en hoe het vorm gegeven kan worden, wordt door iedereen net wat anders ingevuld. Veel tijd moet gestoken worden in sensemaking en vertrouwen binnen het eigen bedrijf en tussen de potentiële partners. Pas dan kunt u samen een samenwerkingsstrategie formuleren.

Partnerkeuze

Als u uzelf kent en weet wat u wilt dan kun u ook een keuze maken met welke partners u nu echt wilt samenwerken. Of als er al langer samengewerkt wordt, dan weet u waar beide organisaties aan moeten werken om de nieuwe vorm van samenwerking te laten slagen.

Pilot

Ketensamenwerking is leren door te doen. Het opzetten van een pilot maakt het mogelijk om kennis op te doen zonder dat uw hele organisatie moet veranderen. Geen samenwerkingsproject kan zonder stuurgroep, maar ook niet zonder een (onafhankelijke) ervaren ketenregisseur. Huur die eventueel in. Deze hebben uitstekende sourcing-, projectmanagement- en reviewtechnieken om gezamenlijke innovatie te ontwikkelen en te beheren. Het anders samenwerken kan zo geleidelijk worden geïntroduceerd.

sWXBk71u881yzg7N-pilot_10.png