Leer uitkomsten

Na het doorlopen van deze module:

  • Begrijpt u hoe samenwerking in de keten tot stand gebracht kan worden;
  • bent u bewust van het belang van een juiste ‘match’ tussen de beoogde partners en het uitvoeren van een fit-analyse;
  • begrijpt u hoe samenwerking kan helpen om de ‘total cost of ownership’ te verbeteren;
  • bent u geïnformeerd over vervolgstappen op de ‘lessons learned’ uit deze basiscursus te vertalen in vervolgstappen.