(Open) innovatie

Waardecreatie, innovatie en management

Innovatie is een breed begrip met verschillende betekenissen. Voor sommigen is een innovatie synoniem voor een uitvinding. Voor anderen draait het om een nieuwe technologie. Weer anderen spreken pas van een innovatie wanneer sprake is van een bewezen en succesvolle toepassing in de markt. Waar iedereen het wel over eens is, is dat innovatie gaat over een verandering. 

Joseph Schumpeter, een van de eerste auteurs over innovatie, spreekt over ‘neue Kombinationen’. Daarbij maakt hij onderscheid tussen nieuwe of verbeterde producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe markten en nieuwe manieren om bedrijven te organiseren. Sindsdien zijn er vele modellen ontwikkeld om de verschillende vormen van innovatie of vernieuwing te kunnen classificeren.

Een van die modellen is het WIN-model van Van der Voort & Ormondt (2011). Dat model beschrijft verschillende vormen van innovatie en organisatorische aspecten die daarbij belangrijk zijn.

Van der Voort & Ormondt (2011)

De (management) literatuur over innovatie biedt vele definities, modellen en handelingsadviezen. Hoe wordt over het algemeen gedacht (in theorie of praktijk; het perspectief mag u zelf kiezen) over de volgende stellingen?


Vormen van innovatie

Klik op de hotspots in het beeld hieronder om meer te weten te komen over de diverse vormen van innovatie.

[h5p id=”3″]

Type innovaties

Innovatie kan ook weergegeven worden via een andere categorisering. Er zijn 4 types innovaties die (ook weer) binnen een bedrijf of tussen bedrijven kunnen plaatsvinden:

Incrementele innovatie

Kleine veranderingen in zowel het product en/of proces. Een voorbeeld van een incrementele procesinnovatie is de verbetering van het gebruik van internetbankieren. Internetbankieren was er al, maar nu is het bijvoorbeeld mogelijk om direct vragen te stellen aan medewerkers of online een rekening te openen.

SBJw6BEoWmN1ORgq.jpg

Modulaire innovatie

Een geheel nieuw onderdeel van een productdienst, waardoor het proces ook moet worden herzien.

Wanneer een component veranderd wordt, zonder dat het de werking van het systeem in zijn geheel verandert (zoals een nieuw zadel op een fiets).  

Ydn7c6Tc2rOG6uEx-stock_image.jpg

Architectural innovation

Geheel nieuw proces in een product/dienst, waardoor de gerelateerde verschillende product componenten ook verbeterd moeten worden. Denk daarbij aan:

  • Lijnopstelling machines vs. inline machines
  • Auto op fossiele brandstof vs. elektrische auto

Radicale innovatie

Radicale innovatie is meestal een resultaat van een technologische doorbraak en resulteert in een geheel nieuw product en proces. De platte beeldbuis is een voorbeeld. LCD technologie heeft de CRT technologie vervangen en de beeldbuizen zijn verwerkt in vele producten in vele markten (TV, machines, telefoon, ..etc).

MXcpYQnSpo5Cvn09-stock_image.jpg

Probeer onderstaande voorbeelden te plaatsen bij het juiste type innovatie.

[h5p id=”2″]

Historie Open Innovatie

Open innovatie is geleidelijk ontstaan. De 3 modellen waarmee innovatie is ‘begonnen’ zijn:

  1. De strategische planning van Ansoff.
  2. BCG Portfoliomanagement.
  3. De concurrentiestrategie van Porter.

De ontwikkeling naar open innovatie

Het verschil tussen toen en nu is dat we in een netwerksamenleving leven. Bovenstaande types en vormen van innovatie zijn nog steeds actueel, alleen u kan ze niet meer als organisatie alleen bereiken. Dat is ook het verschil tussen gesloten en open innovatie. Samenwerking met andere partijen is noodzakelijk in deze dynamische tijd om efficiënt en effectief te zijn.

In de afbeeldingen hierboven zijn de belangrijkste verschillen tussen gesloten en open innovatie gevisualiseerd. In het geval van gesloten innovatie zijn externe partijen niet of nauwelijks betrokken bij het ontwikkelproces. Wanneer dat onvermijdelijk is, wordt dit meestal ‘formeel dichtgetimmerd’ door strikte afspraken en juridische overeenkomsten. In de regel is hierbij sprake van een opdrachtgever – onderaannemer constructie. Het intellectuele eigendom komt doorgaans toe aan de opdrachtgever.

Bij open innovatie is sprake van samenwerking gedurende verschillende fasen van het innovatieproces. Zowel in de fase van ideevorming en conceptualisatie (ingang van de funnel, links in de afbeelding) als in de ontwikkeling en bij het vermarkten wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid, faciliteiten en contacten van andere bedrijven, experts en belanghebbenden. Dit resulteert in een hoger rendement van het innovatieproces.