Leeruitkomsten

Deze module behandelt verdiepende theorie over innovatie en de voordelen van samenwerking. Als u bekend bent met deze begrippen of snel door wilt naar de praktische ’tools’ voor ketensamenwerking kunt u deze module overslaan. U kunt eventueel later altijd nog terug naar dit onderdeel als u tóch meer wilt weten over de onderliggende theorie.

Na het doorlopen van deze module:

  • Kent u de belangrijkste begrippen rondom innovatie, open innovatie en ketensamenwerking.
  • Kent u het verschil tussen gesloten en open innovatie beschrijven;
  • Kent u open innovatie vormen in verschillende contexten benoemen.