Nadelen

Nadelen en risico’s

Kunt u nadelen bedenken van open innovatie? Wanneer processen niet goed georganiseerd worden kan open innovatie nadelen geven. Hieronder hebben we de belangrijkste nadelen voor u op een rijtje gezet:

● Lekken van kennis en informatie.

● Afhankelijkheid van externe partijen.

● Inefficiency (kosten, tijdverlies) als samenwerking niet goed verloopt.

● Spanning traditionele toeleveren & uitbesteden model en collaborative model (beide bestaan naast elkaar).

● Onbekendheid met open /collaborative verdienmodellen.

Lekken van kennis en informatie

Open innovatie betekent dat alle informatie op straat komt te liggen!

De kans dat dit gebeurt is zeer waarschijnlijk, maar het risico van onbedoeld lekken van informatie is zeker aanwezig. Wanneer bedrijven met elkaar samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuwe machine is het noodzakelijk dat informatie (bijvoorbeeld over uurtarieven, machinekosten, kwaliteit) gedeeld wordt. Maar u wilt ook weten of de beoogde partner wel financieel gezond is en in staat is om de investeringen en risico’s te dragen.

Het ‘bij elkaar in de keuken kijken’ gaat gepaard met risico’s. Voor een deel zijn deze juridisch te ondervangen maar in de praktijk niet helemaal weg te nemen.

Afhankelijkheid van externe partijen

Een veel gehoorde kritiek op (vergaande) samenwerking tussen bedrijven is dat dit ten koste gaat van de zelfstandigheid. 

U wilt als bedrijf niet afhankelijk zijn van de goede wil en prestaties van één partner, zeker niet als dit gaat om cruciale onderdelen voor uw eigen ‘business’.

ASML is in belangrijke mate afhankelijk van het presteren van de hele toeleveringsketen. Dit geldt nog in belangrijker mate voor bijvoorbeeld de leverancier van de lenzen in de EUV machine: Zeiss. Dit bedrijf levert echter dermate gespecialiseerde technologie en producten dat er nauwelijks of geen alternatief is. Beide bedrijven zijn min of meer tot elkaar veroordeeld

Inefficiency (kosten, tijdverlies)

Al eerder is genoemd dat open innovatie en samenwerking in de keten vraagt om specifieke vaardigheden en spelregels. De mogelijkheid om externe expertise en faciliteiten te gebruiken bij product-, proces- of marktontwikkeling levert niet vanzelfsprekend voordelen en winst op. 

Als samenwerkingspartners blijven vasthouden aan traditionele rolpatronen en terughoudend zijn in het delen van kennis en informative zal de samenwerking eerder resulteren in tijdverlies of zelfs niet het gewenste resultaat opleveren.

Spanning traditionele toeleveren & uitbesteden model en collaborative model

Op papier biedt open innovatie en samenwerking tussen OEM en (1st tier) toeleveranciers vele voordelen! In de praktijk blijkt het moeilijk om deze voordelen optimaal te benutten.

Het komt maar al te vaak voor dat twee partijen op verschillende manieren zaken met elkaar doen. In het ene project is de toeleverancier risicodragend partner en heeft het de vrijheid om eigen keuzes te maken t.a.v. technologiekeuze en productie.

In een ander project levert hetzelfde bedrijf in volume onderdelen zoals gespecificeerd door de OEM.

Inkopers, verkopers en ontwikkelaars willen nogal eens gewoonten en spelregels uit het ene business model ‘meenemen’ naar het andere model.

Onbekendheid met open / collaborative verdienmodellen

Open innovatie en zeker ook open business modellen zijn nog in belangrijke mate nieuw en onbekend, zeker voor MKB ondernemingen. Onbekend maakt onbemind. Ook in ondernemersland. De praktijk laat zien dat OI en ketensamenwerking voordelen biedt, maar wel onder de voorwaarde dat dit goed georganiseerd wordt. Het vraagt dus om kennis en kunde.

Er zijn nog weinig goede modellen over hoe u een gezamenlijk verdienmodel opzet en exploiteert. In de praktijk komt het altijd weer neer op maatwerk, waar vaak ook juridische expertise bij om de hoek komt kijken.

Succes niet gegarandeerd

Innovatie, ook in de vorm van OI, is noodzakelijk maar tegelijkertijd ‘risky business’. Succes is niet te programmeren, zeker niet wanneer dit gerealiseerd moet worden in een dynamische omgeving met veranderen consumentengedrag, technische uitdagingen en de betrokkenheid van diverse stakeholders.

Het ‘Museum of Failure’ presenteert diverse voorbeelden van nieuwe producten die hopeloos mislukt zijn. Veel van deze producten zijn tot stand gekomen in de samenwerking tussen bedrijven en andere stakeholders. 

Er is dus nog een wereld te winnen!

Sweden’s Museum of Failure: A spectacular catalogue of the world’s worst innovations

Samuel West is obsessed with failures. In fact, the innovation researcher and organizational psychologist collects them-and now his collection is on display. The Museum of Failure, West’s brainchild, celebrates the absurd and hilarious wrong turns that companies have taken in their product development-from Colgate’s unappetizing beef lasagna, to Harley Davidson’s leathery-scented perfume, to Bic’s sexist ” for Her ” lady’s pen.