Leeruitkomsten

Na het doorlopen van deze module:

  • Beseft u dat open innovatie een strategische keuze is;
  • kunt u de voordelen van open innovatie benoemen;
  • kunt u nadelen van open innovatie benoemen;
  • kunt voor jezelf een afweging maken of open innovatie geschikt is voor jouw situatie.