Hoofdstuk 1: Wat is een game?

Wat is een spel?

Spelletjes spelen is wellicht een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Als kind speelde je misschien met poppen, speelgoedautootjes of deed je verstoppertje spelen met vrienden. Maar ook als volwassene speel je, denk aan een sportwedstrijd of een toneelstuk. Maar niet alleen mensen spelen, ook dieren. Zo vinden honden het leuk om te stoeien of met een bal te spelen.

Maar wat betekent nou precies spel? Volgens Leemkuil1 is het woord spel te vertalen in game en play.

Game is gerelateerd aan competitie en play is gekoppeld aan het ervaren van plezier. Leemkuil geeft de volgende definitie:

Games zijn competitieve, gesitueerde, interactieve

(leer)omgevingen die zijn gebaseerd op een set van regels en/

of een onderliggend model; waarin met in acht name van een

aantal beperkingen en onder onzekere omstandigheden een

uitdagend doel moet worden behaald.

– Leemkuil, H. (2006, p. 131)

Deze definitie is gebaseerd op eerdere onderzoeken, een van deze onderzoek was het onderzoek van Prensky2. Volgens hem zijn er zes structurele elementen waar elke game aan voldoet. De aanwezigheid van bepaalde elementen hangt af van het type spel, maar alle elementen zijn aanwezig. De elementen zijn door de jaren heen aangepast en veranderd. Uit verschillende onderzoeken komen deze en/of andere elementen aan bod, maar samenvattend zijn de

onderstaande zes elementen de meest voorkomende:

  • Regels
  • Conflict of competitie
  • Doelen
  • Interactie
  • Resultaten/feedback
Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/2 stappen