Together we stand strong

Eerst iets positiefs melden?

Together we stand strong

Samenwerking met specialisten is een múst voor alle bedrijven, zeker voor het MKB. Samen staat u sterker en kunt u gebruik maken van elkaars specialisme, (technische) faciliteiten en contacten. Maar samenwerking is niet altijd even gemakkelijk en vraagt om specifieke vaardigheden en houding.

Strategische samenwerking mislukt regelmatig.

Wist u dat strategisch samenwerken tussen bedrijven vaker NIET succesvol is? Het voldoet vaak niet aan de verwachtingen en sommige samenwerkingen komen simpelweg niet van de grond. Oorzaken voor het falen van de samenwerking zijn onder andere:

  • Opbrengsten blijven uit,
  • strategische heroriëntatie van partners,
  • onduidelijkheid over taakverdeling,
  • investeringen en verdeling van risico’s-Botsingen,
  • tussen culturen en/of personen-Onenigheid,
  • over de verdeling van opbrengsten-Onenigheid,
  • over intellectueel eigendom.

Bron: Minase (2008)

Belemmeringen bij ketensamenwerking

Het onderzoeksbureau Praetimus heeft in opdracht van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij onderzoek uitgevoerd naar ketensamenwerking in de Brabantse industrie. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven – zowel OEMs als toeleveranciers kansen zien voor verdere ketensamenwerking (uitbesteding van ontwikkeling, engineering en LCM). In de praktijk blijkt echter dat die ‘voorstanders’ een groot aantal belemmeringen ervaren bij het benutten van deze kansen. Problemen liggen er vooral op het gebied van:

  • Gebrek aan (gezamenlijk) business en verdienmodel.
  • Gebrek aan D&E kennis bij toeleveranciers.
  • Gebrek aan ‘orchestrating skills’ en routines.