Doelgroep

Voor wie is deze module bedoeld?

1. Managers, projectleiders, inkopers, verkopers en engineers werkzaam in het bedrijfsleven (bij OEMs, toeleverende bedrijven, after sales service suppliers, logistieke dienstverleners).

2. Mensen die samenwerken met andere bedrijven en gebaat zijn in een verbeterde samenwerking.

3. Mensen die geïnteresseerd zijn in het concept ‘open innovatie’ in zijn verschillende verschijningsvormen en wat dit voor zijn/haar bedrijf kan betekenen.

4. Studenten die vanuit hun opleiding met de bovengenoemde vraagstukken bezig zijn.

Na het doorlopen van deze module:

  • Beseft u het belang van open innovatie en ketensamenwerking (sense of urgency).
  • Kunt u voorbeelden van open innovatie en ketensamenwerking benoemen en beschrijven hoe dit toepasbaar is in zijn / haar discipline.