Voorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Tijd voor wat voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een korte omschrijving van de OEM en de leverancier gegeven. Dan wordt de OMM vraag beschreven, en tenslotte de belangrijkste ‘tops en tips’: wat ging er goed en wat kan er geleerd worden?

Casus 1

De OEM ontwikkelt apparatuur voor de semiconductor markt. De leverancier ontwikkelt, produceert en assembleert elektronische systemen en modules. 

Voor de OEM bevatten een aantal elektronische modules in zijn apparatuur geen kerncompetentie. De leverancier is bereid en in staat die modules te ontwikkelen en te produceren.

De leverancier investeert zelf in de ontwikkeling en verdient dit terug via de module verkoop. Dit betekent een grote ontzorging van de OEM.


Casus 2

De OEM ontwikkelt en verkoopt verpakkingsmachines. De leverancier ontwikkelt, produceert en assembleert inkjet printer modules. 

De OEM heeft behoefte aan inkjet printer technologie, maar heeft geen competentie om die zelf te ontwikkelen. De leverancier heeft standaard printer modules die, eventueel met customization, ingebouwd kunnen worden in de verpakkingsmachines. De leverancier investeert zelf in de ontwikkeling en verdient dit terug via de module verkoop. Dit betekent een grote ontzorging van de OEM. 


En hoe zit het met uw bedrijf?

Denk eens na over de volgende vragen: 

  1. Past het OMM business model bij uw bedrijf?
  2. Waarom past dit model wel of niet?
  3. Wat zijn eventuele aandachtspunten voor uw bedrijf bij dit model?

Past dit model mogelijk bij uw organisatie en wilt u er meer over weten?
Ga dan naar ‘Module 9 – Aan de slag’.