Challenges


Risico’s

In het OMM model neemt de leverancier de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de productie en het life-cycle management van het product. Daarmee neemt de leverancier ook alle betreffende risico’s op zich. Een risico voor de OEM is de grote afhankelijkheid van de leverancier. Dit kan zich vertalen in het discontinueren van een product zonder dat de OEM een alternatief heeft. Ook kan de leverancier de afhankelijkheid vertalen in hoge winstmarges, waardoor de Total Cost of Ownership onder druk komt te staan. Als oplossing kunnen bijvoorbeeld contractueel prijsafspraken voor de lange termijn worden vastgelegd.

Intellectueel eigendom

In dit model zal de leverancier alle intellectuele eigendom hebben. Als dit risico te groot geacht wordt door de OEM kan er een afspraak gemaakt worden over de overdracht van dat intellectuele eigendom bij een faillissement van de leverancier. Ook kan de OEM besluiten om de module bij meerdere leveranciers in te kopen, waardoor er weer een onderhandelingspositie ontstaat voor de OEM.

De juiste tools

Het partnerselectie tool en het Total Cost of Ownership tool kunnen toegepast worden bij het kiezen en het verder ontwikkelen van een OMM partnerschap.

Bij dit model wordt geadviseerd om steeds een ‘back up’ plan achter de hand te hebben. Dit kan zijn door goede afspraken te maken met de OMM leverancier of door een alternatieve leverancier achter de hand te houden. Deze twee tools worden toegelicht in module 9 “Aan de slag”.