Voorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Tijd voor wat voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een korte omschrijving van de OEM en de leverancier gegeven. Dan wordt de Black Box vraag beschreven, en tenslotte de belangrijkste ‘tops en tips’: wat ging er goed en wat kan er geleerd worden?

Casus 1

De OEM ontwikkelt apparatuur voor de medische markt. De leverancier ontwikkelt, produceert en assembleert frames en positionering systemen. 

De OEM heeft behoefte aan een positioneringsmodule. De leverancier is bereid en in staat zo’n module te ontwikkelen en te produceren. De specificatie ligt goed vast en is stabiel. De OEM vertrouwt er op dat de leverancier deze module zelfstandig kan ontwikkelen, zonder een gezamenlijk en iteratief ontwikkelproces. De ontwikkeling wordt door de OEM betaald. 

Verdere kostenreducties worden gefinancierd door de leverancier en de besparingen worden gedeeld. Deze vorm van samenwerking leidt tot grote ontzorging van de OEM. De OEM is eigenaar van de productdocumentatie, dus niet volledig afhankelijk van de leverancier. De leverancier zal wel garanties nodig hebben voor de duur van de samenwerking om haar deel van de investeringen terug te kunnen verdienen.

En hoe zit het met jouw toekomstige branche?

Denk eens na over de volgende vragen: 

  1. Past het Black Box business model bij jouw toekomstige branche?
  2. Waarom past dit model wel of niet?
  3. Wat zijn eventuele aandachtspunten voor jouw toekomstige branche bij dit model?