Voorbeelden


Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Tijd voor wat voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een korte omschrijving van de OEM en de leverancier gegeven. Dan wordt de Build to Design vraag beschreven, en tenslotte de belangrijkste ‘tops en tips’: Wat ging er goed en wat kan er geleerd worden?

Casus 1

De OEM ontwikkelt industriële printers voor diverse toepassingen. De leverancier produceert en assembleert onder meer printer systemen en modules. 

De OEM ontwikkelt een nieuwe printer voor flexibele verpakkingen, waarbij de kostprijs een uitdagend doel is. Gedurende het gehele ontwikkelproces, van eerste concepten tot en met de detail ontwerpen werken de OEM en leverancier samen. Dat gaat aanvankelijk met horten en stoten, onder meer omdat zij op verschillende locaties zitten. 

Daarom wordt besloten de teams waar mogelijk fysiek bij elkaar te brengen. Dit komt de samenwerking ten goede en resulteert in een kostprijs die uitkomt onder het gestelde doel.


En hoe zit het met jouw toekomstige branche?

Denk eens na over de volgende vragen: 

  1. Past het Build to Design business model bij jouw toekomstige branche?
  2. Waarom past dit model wel of niet?
  3. Wat zijn eventuele aandachtspunten voor jouw toekomstige branche bij dit model?