Over het model

Introductie Build to Print

Bij Build to Print besteedt de OEM de productie uit op basis van een voltooid ontwerp, vastgelegd in de technische product documentatie (bijvoorbeeld technische tekeningen en software). Impliciet of expliciet heeft de OEM tijdens het ontwerp aannames gedaan over de benodigde productie processen. De leverancier vertaalt die documentatie naar de best mogelijke productie processen en richt op basis daarvan zijn fabriek en supply chain in.

Life-Cycle Management zal voornamelijk door de OEM gebeuren, met uitzondering van productie gerelateerd Life-Cycle Management (bijvoorbeeld obsolescence management).

Kenmerken van het model

Time to market – Kwaliteit – Total Cost of Ownership

In dit model kunnen leveranciers vergeleken worden op basis van deze drie criteria. Het verdient aanbeveling om de leverancier een analyse te vragen van het productontwerp en suggesties te laten doen om het ontwerp eventueel aan te passen om een betere mix van deze drie criteria te realiseren.

3_llvuQcTexlR2Ny-timetomarket-bills.jpg

Kwaliteit

Kwaliteit – Optimale afstemming van product ontwerp en productie proces leidt tot een product met de hoogst mogelijke kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

tlSiZp-RXX4FZErh-T2M_acc2.jpg

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership – De afstemming tussen product ontwerp en productieproces leidt tot de laagst mogelijke product kosten. Daarnaast kan deze vroege afstemming kosten besparen door de hogere productkwaliteit. Een hogere kwaliteit leidt tot minder klachten en lagere cost-of-non-quality.

ceoBOAGRwcyqHHYQ-design-prodprocess.jpg

Organisatie

Organisatie – De benodigde interactie kan tot een minimum worden beperkt. De OEM ontwerpt, de leverancier produceert, en de inkoop respectievelijk de verkoop organisaties organiseren de benodigde contracten.

HDnvEXQZGOu1cPnT-earlycoop.jpg

Wanneer is het Build to Print model geschikt?