Is open innovatie iets voor jou?

Wat weegt zwaarder voor jou?

Om ook in de toekomst te kunnen overleven moet ieder bedrijf werken aan procesverbetering en innovatie. Orden de onderstaande items v naar belangrijkheid (1 = meest belangrijk; 10 = minst belangrijk) uitgaande van de situatie in jouw eigen bedrijf.

[h5p id=”5″]

Vervolg van de cursus: inzoomen op keteninnovatie

Om Open Innovatie vorm te geven is er vaak Ketensamenwerking nodig. Er is een Original Equipment Manufacturer die een product wil ontwikkelen en vermarkten. Deze OEM kan met leveranciers samenwerken voor het ontwikkelen, produceren en life-cycle management van (delen van) het product, steeds op basis van de afwegingen in de vorige modules.

Die Ketensamenwerking kan op een aantal manieren georganiseerd worden, met verschillende verdelingen van verantwoordelijkheden tussen OEM en leverancier. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf modellen, die hiernaast gevisualiseerd zijn.

In de volgende modules worden deze modellen beschreven, wordt er stilgestaan bij de uitdagingen, worden er voorbeelden gegeven en vragen we u stil te staan bij de vraag welk model bij uw bedrijf past.