Inleiding

Waarom zou u alles alleen doen?

Om op de lange termijn concurrerend te zijn en te overleven, moeten bedrijven zich continu verbeteren (onder druk van de markt moet het steeds sneller, beter, goedkoper) en werken aan de producten en diensten voor de toekomst. Want wat vandaag nog goed genoeg is, is dat morgen niet meer.

Producten, diensten en processen worden tegelijkertijd steeds complexer en vragen om specialistische kennis, kunde en faciliteiten.

Als individueel bedrijf – zeker als MKB – lukt het niet om die expertise allemaal onder één dak te hebben. Focussen op waar u écht goed in moet zijn en samenwerken met specialisten is vaak de beste oplossing. Soms zelfs de énige oplossing!

Ketensamenwerking vroeger

In de jaren ‘70-’80 waren bedrijven ‘verticaal geïntegreerd’, wat wil zeggen dat ze (bijna) alle bedrijfsactiviteiten in eigen huis organiseerden. Zo had Philips in Eindhoven bijvoorbeeld een eigen kartonfabriek (voor verpakkingen) en luchtsplitsingsbedrijf (voor technische gassen). Philips had daardoor relatief weinig kennis en kunde van andere bedrijven nodig.

Ketensamenwerking nu

Vandaag de dag concentreren bedrijven – ook Philips – zich op een select aantal kernactiviteiten. Verpakking wordt bijvoorbeeld overgelaten aan gespecialiseerde bedrijven als Faes Cases. Dat vraagt wel om een goede samenwerking wanneer een nieuw product nieuwe eisen stelt aan die verpakking. Het product moet immers veilig bij de klant aankomen.

Ketensamenwerking in de toekomst

Verwacht wordt dat de hiervoor geschetste ontwikkeling verder doorzet. Toeleverings- en after sales netwerken worden door de verdergaande specialisatie steeds langer en complexer. Een bedrijf als ASML heeft te maken met duizenden toeleveranciers en service-partners. De rol van externe partijen (toeleveranciers, universiteiten en onderzoeksinstituten, engineering bedrijven, service partners) in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wordt steeds groter. Het MKB vervult in dat netwerk de snelle en flexibele expert rol.

Verder de keten in, meer in netwerken

Bron: Jaarverslag ASML 2019
Bron: Jaarverslag ASML 2019

 We are system architects and integrators. We develop our technology within our supply chain 

in termen van ASML zélf