Fit analyse

Als een samenwerking tot stand komt en een nieuw business model moet worden geïmplementeerd, dan zullen meerdere bedrijfsprocessen op elkaar afgestemd moeten worden.

[h5p id=”7″]
Bron: Wim Steenbergen

Fit-analyse

Het is belangrijk om vast te stellen hoe een partner zou moeten werken en hoe het daadwerkelijk op dit moment is. Een fit-analyse omvat onderzoek op onderstaande gebieden:
(aangepast van Porter Lynch, 2001 en Duysters & de Man, 2002, Duysters et al, 2010, Steenbergen, 2017)

Strategisch

De strategische analyse is onder te verdelen in:
– visie
– missie
– doelen
– financiële gezondheid partner
– roadmap partner

Organisatie en operationele processen

Organisatie en operationele ‘fit’ van processen is onder te verdelen in: alliantie maturity, projectprocessen, cultuur en besluitvorming

Resources

Er moet ook een fit zijn tussen de resources van bedrijven. Resources is onder te verdelen in: technische tools en skills, leiderschaps skills en team maturity

Resultaten

Resultaten is onder te verdelen in o.a. klanttevredenheid, kwaliteit, technology benchmarks en financiële resultaten

Checklist

Een eenvoudige checklist voor het beoordelen van de fit met een beoogde partner is terug te vinden in Handboek Allianties van Duysters, Van de Voort & Post (2010)