Vormen van open innovatie

Inbound en Outbound innovatie

In de samenwerking met anderen kunt u ideeën, kennis of producten van buiten naar binnen de organisatie (inbound innovatie) brengen en omgekeerd (outbound innovatie). Deze processen kunnen in meer of mindere mate financieel gedreven zijn (zoals weergegeven op de horizontale as) en vragen om formele (juridische) afspraken.

Chesbrough and Brunswicker, 2014


Vormen van businessmodellen

Open Innovatie ontstaat geleidelijk; van het steeds vaker en meer kennis uitwisselen met klanten of toeleveranciers naar het samen met complementaire bedrijven investeren in joint ventures of het samen met de ‘crowd’ ontwikkelen van computerbesturingsysteem zoals Linux.

Bij de mate van open innovatie horen verschillende businessmodellen. In de maakindustrie gaat de samenwerking tussen bedrijven van traditioneel samenwerken via het cost-based models (uur-factuur). Steeds meer komt prestatiegericht samenwerken voor via performance-based models. Hierbij wordt steeds meer verantwoordelijkheid en risico’s genomen door toeleveranciers. U moet als bedrijf strategische keuzes maken in wat u wilt bereiken en met wie. De volgende module gaat hierop in.

Cost-based model

Leveranciers worden beloond voor hun inzet op het gebied van mankracht en materiaalgebruik.

djElzJrQw42ywtk8-stock_image.jpg

Performance-based model

Leveranciers worden beloond als ze erin slagen om vooropgestelde doelen, die samen met de klant zijn afgesproken, te bereiken. Best Value Procurement en Vested zijn voorbeelden van methodes om tot performance-based business models te komen.

Revenue-based model

Leveranciers worden beloond middels ‘revenues’ voor investeringen in productontwikkeling, hetzij door het ontwikkelen van eigen producten of door te delen in de risico’s van het ontwikkelen van een product. De ondernemende leverancier loopt veel risico, maar deelt ook in de winst.

4VC7U_4NwvbfivSJ-stock_image.jpg