Voorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Tijd voor wat voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een korte omschrijving van de OEM en de leverancier gegeven. Dan wordt de Build to Print vraag beschreven, en tenslotte de belangrijkste ‘tops en tips’: wat ging er goed en wat kan er geleerd worden?

Casus 1

De OEM ontwikkelt en bouwt high-tech machines voor de Semiconductor industrie. De leverancier produceert en assembleert mechatronische systemen en modules. 

De OEM heeft een prototype van een mechatronische module laten ontwikkelen door een gespecialiseerde engineering organisatie. Omdat deze organisatie niet kan produceren en assembleren, wordt deze opdracht bij de leverancier neergelegd, die deze met enthousiasme ontvangt. Maar wat blijkt nu?

De proto is lastig om in series te ontwikkelen. Dit zorgt voor veel kosten en frustratie, bij zowel de OEM als de leverancier.


Casus 2

De OEM ontwikkelt en bouwt microscopen voor research en ontwikkel instellingen en bedrijven. De leverancier produceert en assembleert analytische systemen en modules. 

De OEM ontwikkelt iteratief. Er wordt snel een product ontwikkeld en in de markt gezet, waarna er continu verbeteringen in het product worden doorgevoerd. De kostprijs van het product is erg belangrijk. De productie is uitbesteed bij de leverancier.

Deze krijgt met steeds wisselende productdocumentatie te maken, waardoor er steeds wijzigingen nodig zijn in de fabrieksprocessen en de supply chain. Hierdoor worden kosten gemaakt die het doel van een lage kostprijs onder druk zetten. Dit vergt steeds een goede afweging tussen de frequentie van productwijzigingen, de mate van betrokkenheid van de leverancier en de Total Cost of Ownership.

En hoe zit het met jouw toekomstige branche?

Denk eens na over de volgende vragen: 

  1. Past het Build to Print business model bij jouw toekomstige branche?
  2. Waarom past dit model wel of niet?
  3. Wat zijn eventuele aandachtspunten voor jouw branche bij dit model?