Challenges


Risico’s

Omdat in dit model de volledige verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, productie en life-cycle management uitbesteed wordt, neemt de afhankelijkheid van de leverancier toe. Daar staat tegenover dat het eenvoudiger wordt om verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen en dat dit model van toepassing is op producten met een duidelijker en stabieler pakket van eisen. Omdat de technische productdocumentatie eigendom wordt van de OEM houdt deze de vrijheid om van leverancier te wisselen als dat nodig is.

Intellectueel eigendom

In dit model zal de OEM het eigendom hebben van de betaalde technische product documentatie (bijvoorbeeld tekeningen en software) en alle betaalde ontwerp documentatie. Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld voor standaard modules (mechanisch, elektrisch, software) uit een bibliotheek van de leverancier en voor ‘source code’.

Over eventuele patent waardige ideeën zullen de partners afspraken moeten maken. Over het algemeen zal de OEM niet willen dat concurrenten van die patenten gebruik kunnen maken. Gebruik door andere OEM klanten van de leverancier kan via licentie afspraken overeengekomen worden.

De juiste tools

De technische basis voor deze samenwerking is een stabiele specificatie. 

Het partnerselectie tool en het Total Cost of Ownership tool kunnen toegepast worden bij het kiezen en het verder ontwikkelen van een Black Box partnerschap. Daarnaast is het bij dit model aan te bevelen om gebruik te maken van alliantie management tools. Het gaat dan over het gestructureerd implementeren van het partnerschap. Deze drie tools worden toegelicht in module 9 “Aan de slag”.