Challenges


Risico’s

riskdobbelstenen.jpg

Bij dit model wordt de afhankelijkheid van de leverancier groter, maar het technische risico beter beheersbaar. De leverancier moet in staat zijn om goede input te kunnen geven aan de ontwerpers van de OEM met betrekking tot de maakbaarheid van het product. Als de leverancier nieuwe productiemethodes moet ontwikkelen voor het product, maakt dit de afhankelijkheid nog groter. 

Een aandachtspunt bij dit model is de borging dat de OEM verantwoordelijk blijft voor het productontwerp en de leverancier voor het productieproces. Risico’s kunnen zo veel mogelijk ondervangen worden door een goede partnerselectie en een goede analyse van de Total Cost of Ownership.

Intellectueel eigendom

In dit model heeft OEM eigendom van de technische product documentatie (bijvoorbeeld tekeningen en software), alle ontwerp documentatie en eventuele patenten. De leverancier heeft alle intellectuele eigendom van productieprocessen voor zover die niet voorgeschreven zijn door de OEM. Mogelijk ontstaan er tijdens de samenwerking in de ontwerpfase patent waardige ideeën. Daar zullen de partners afspraken over moeten maken.

De juiste tools

Het partnerselectie tool en het Total Cost of Ownership tool kunnen toegepast worden bij het kiezen en het eventueel verder ontwikkelen van een Build to Design partnerschap. Deze twee tools worden toegelicht in module 9. Bij dit model is speciale aandacht nodig voor de competenties van de leverancier om productie input te geven in product ontwerpfasen.

tools-puzzlepieces.jpg

Daarnaast vergt dit model een open houding van de OEM design engineers om die inputs te vertalen naar hun design.